Seleziona una pagina

Centru Rezidential Ingrijire Persoane Varstnice

MATERIALE INFORMATIVE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL ”CASEI ALEGRIA PLOIEȘTI”

”CASA ALEGRIA PLOIEȘTI” oferă servicii de cazare pe perioadă nedeterminată persoanelor vârstnice care se află în imposibilitatea de a se gospodări și îngriji singure. Serviciile oferite sunt următoarele
●găzduire;
●hrană;
●îngrijiri medicale;
●recuperare și readaptare;
●activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber;
●asistență socială și psihologică.

Serviciile sociale constau în ajutor pentru : menaj, consiliere administrativă,
prevenirea marginalizării sociale, petrecerea timpului liber.

Servicii sociomedicale constau în sprijin pentru realizarea igienei corporale.

Servicii medicale constau în consultații şi tratamente medicale în urgență,
Terapie medicală în urgență, administrare tratament medicamentos aferent fiecărei persoane, în funcție de afecțiuni (prescris de medicul de familie), recoltarea produselor biologice, etc.
Consilierea psihologică constă în menținerea sau îmbunätățirea capacităților
intelectuale.

Beneficiari:
– Persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

Principalele funcțiile ale serviciului social ” CASA ALEGRIA PLOIEȘTI”
sunt următoarele:

A)de furnizare a serviciilor sociale prin asigurarea următoarele activități:

1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2.Găzduire/cazare beneficiar pe perioadă nederminată, acordare 3 (trei) mese principale și 2 (două) gustări între mese, lapte și ceai la discreție, preparare hrană caldă, spălare îmbrăcămite personală și lenjerie, uscătorie;
3.Asistență socială constând în: elaborare plan de intervenție/de asistență și îngrijire, îndrumare către alte servicii, consiliere socială, informar, suport emoțional;
4. Asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale constând în: consiliere psihosocială, terapii de integrare/reintegrare socială, supraveghere, suport emoțional și religios, terapii de relaxare;
5.Asistentă medicală și recuperare constând în: asistență medicală, consultații și tratament prescrise de medicul generalist, supraveghere, prim ajutor, etc.
6. Îngrijire personală constând în: oferire ajutor în vederea efectuării activităților de bază ale vieții zilnice, oferire ajutor la îmbrăcat/dezbrăcat, servit masa, spălare, deplasare, etc.
7. Socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber.

B) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților
publice și a publicului larg despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:

1.Întocmirea materialui informativ și de prezentare a1 ” CASEI ALEGRIA
PLOIEȘTI” și postarea lui pe site-ul locuinței protejate;
2.Stabilirea orarului de vizitare al locuinței protejate;
3.Elaborarea Ghidului Beneficiarului;
4. Elaborarea de rapoarte de activitate.

C) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a
acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria persoanelor beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. Elaborare și prelucrare: „Carta drepturilor beneficiarilor”;
2. Elaborare și prelucrare procedură privind abuzurile și neglijența ;
3. Elaborare și prelucrare procedură privind sesizările și reclamațiile;
4. Elaborare și prelucrare material „ Respectarea demnității umane”.

D) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor
activități:

1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. Măsurarea satisfacției serviciilor oferite pentru beneficiarii locuinței protejate, prin aplicarea de chestionare beneficiarilor.

E) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale locuinței protejate prin realizarea următoarelor activități:

1. Intensificarea activităților de monitorizare și control a1 tuturor activităților desfășurate în cadrul unității în scopuI eliminării riscurilor existente și utilizării cu eficiență a resurselor alocate;
2. Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate, împotriva pierderilor alocate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;
3. Îmbunătățirea comunicării între persoanele implicate în desfășurarea activităților locuinței protejate în scopul asigurării circulației informațiilor în mod operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire și control intern;
4. Proiectarea și implementarea la nivelul fiecărui tip de angajat a standardelor de management/control intern care constituie un sistem de referință în raport cu care se evaluează activitatea acestora.

ADMINISTRATOR,
Raluca Valentina COSTIN

Contact

6 + 2 =

Ploiesti

Str. Tudor Vladimirescu, 97

0736465640

info@alegriaresidence.ro